Erkel Ferenc: Himnusz • Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus

Himnusz

2021. január 22-én, pénteken 19 órától intézményünk YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán hallgathatják meg nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát, a Kolozsvári Magyar Opera zenekarának és a Magyar Nemzeti Énekkar.
A feljegyzések szerint a Himnusz szövegét Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én véglegesítette, zenéjét Erkel Ferenc 1844-ben szerezte. A megzenésített Himnuszt 1844. július 2-án mutatták be, a Nemzeti Színházban. 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című szerzeményét Tóth Aladár a Nyugat 1923./24. számában megjelent értekezésében a következőképpen méltatja: „Mint Kodály egész munkássága, úgy zsoltár-szerzeménye is, nemcsak egyéni megnyilatkozás, hanem egyszersmind valami nagy folytatás, illetőleg grandiózus beteljesedés. Régen elmorajlott viharok villámait gyűjti össze ez a hatalmas akkumulátor, bizonysága az igazi emberi küzdelmek halhatatlanságának, hogy minden igazán újban önmagunkra ismerünk, hogy a művész csak annyiban új jelen, amennyiben újraéledő múlt. Az 55. Dávid-zsoltár zenéje is örök fohászkodásoknak tiszta, koncentrált formába összegyűjtő medencéje. (…) Sehol sem ölelkezik össze tökéletesebben Természet és Kultúra, mint Kodály művészetében. (…) Kodály összefoglaló, kultúrákat magába ölelő költészete szinte csodával határos, egészen egyedülálló jelenség a mai széthullott, útját vesztett Európában.”

A műveket előadja a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és a Magyar Nemzeti Énekkar

Tenor: Pataki Adorján

Karigazgató: Somos Csaba

Hangversenymester: Barabás Sándor

Vezényel: Horváth József

Az intézmény YouTube-csatornáján közzétett felvétel 2019. október 21-én készült a csíkszeredai Szent Ágoston templomban.