23
február
csütörtök/ 18:30
Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Don Giovanni 11
Opera

Selmeczi György, a Don Giovanni karmestere és rendezője: ,,A férfi-szerepkör, a férfi-nyomorúság ma rendkívüli mértékben előtérben van korunk kulturális önértelmezésében. Ezzel is számot vetettem, ami azt jelenti, nem kívánok a mítosszal egy ellenmítoszt szembeállítani. Amit szeretnék, az az átélés további mélyítése, illetve megfordítva a reflexió elvontságának ,,magasítása”, filozofikus felemelése. Mindent egybevetve: mivel a Don Giovanni mint kérdéskör nagyon látványosan sokoldalú, ennek a többféle kulturális kapcsolódásnak a hálózatiságát akarom felvillantani vagy legalábbis sejtetni. Nem polémizálok senkivel, azt szeretném, ha a művészek és a közönség is magával Mozarttal léphetne eleven, katartikus, csaknem egész életre megtisztító dialógusba.”

 

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Opera két felvonásban 
Szövegkönyv: Lorenzo da Ponte
Lontay László műfordítása

 

Kormányzó
Don Giovanni
Don Ottavio
Donna Elvira

Cselekmény:

I. felvonás

Don Giovanni, e "féktelenül kicsapongó ifjú lovag" éjnek idején behatolt Donna Anna házába, hogy elcsábítsa. A ház előtt közben szolgája, Leporello várakozik türelmetlenül. Fel-alá járkál, elégedetlen a sorsával, ő is inkább a meleg szobában enyelegne a szép hölggyel, mintsem, hogy odakint őrködjön és fagyoskodjon. Donna Anna felébred, segítségért kiállt és a csábítót követi az utcára; kiáltásait meghallja apja, a kormányzó; rövid, egyenlőtlen küzdelem zajlik közötte és a lovag között és míg a leány segítségért szalad, apja halálos döféstől találva a földre zuhan.

Don Giovanni és Leporello elmenekül. Donna Anna jegyese, Don Ottavio és fáklyás szolgák kíséretében visszatér: az alattomos gyilkosság áldozatának holtteste fölött bosszút esküsznek.
Hajnalodik; Don Giovanni újabb gáláns kalandra indul. Belép Donna Elvira, és elpanaszolja, hogy szerelmese elhagyta. A hűtlen kedves természetesen Don Giovanni, kit a hölgy nyomban felismer; a lovag azonban megszökik és Leporellóra bízza, csillapítsa le Elvira haragját. A szolga mentegetni próbálná urát, a vége azonban az, hogy hallatlanul kegyetlen képet rajzol gonosztetteiről: "Vigasztalódjék, nem Kegyed az első vagy utolsó a sorban. Nézze e vaskos könyvet: telve szerelmeinek nevével. Nincs oly kastély, város, vagy falu, mely ne lett volna hódításainak színtere." Fel is olvassa Elvirának a hódítások listáját.

Falusi téren Masetto és Zerlina ünnepli lakodalmát: Don Giovanni szeme megakad a menyasszony friss bájain. Eltávolíttatja Masettót s a hiszékeny Zerlinával palotájába indul. Belép azonban Donna Elvira, elszántan feltartóztatja Don Giovannit s elviszi Zerlinát. Pár perc múlva ugyanez megismétlődik Donna Anna és Don Ottavio érkezésekor: a pár nem tudja, hogy a Kormányzó gyilkosa épp Don Giovanni.

A lovagnak végre sikerül elvezetnie Donna Elvirát s így megmentenie a helyzetet; ám alighogy távozik, Donna Anna hirtelen felismeri benne támadóját. Don Giovanni ünnepséget rendez palotájában. Ott vannak Zerlina lakodalmának meghívottjai is; a menyasszony a mulatság kezdete előtt kibékül vőlegényével. Álarcosan megjelenik a bálon Donna Anna, Donna Elvira és Don Ottavio. Az ünnep tetőpontján, mikor a bor már felhevítette a légkört, Don Giovanni újra megpróbálkozik Zerlina elcsábításával; ezúttal azonban nem sikerül a manőver, a lány kiáltozni kezd, mindenki a segítségére siet s Don Giovanni csak nagy nehézségek árán menekül.


II. felvonás

Don Giovanni új vállalkozásra készül, Masetto pedig társaival a lovag üldözésére indul. Meg is találja, a Leporellónak öltözött Don Giovanni azonban túljár az eszén: csúnyán helybenhagyja. A vőlegény fájdalmára Zerlina gyengéd vigasza ad írt.

Don Giovanni és Leporello éjnek idején a temető előtt találkozik. Egyszerre felharsan a Kormányzó hangja: "Vakmerő bűnös! Ne zavard a halottak békéjét!" Leporellót rémület bénítja meg, Don Giovanni azonban vacsorára hívja az elhunyt kormányzó szobrát.

A vacsoraasztalnál megjelenik Donna Elvira; utolsó kísérlete ez a hűtlen kedves visszahódítására. Végül megérkezik a kőszobor: "Eljött a végső perc, bánd meg bűnöd, változtass életeden!" Don Giovanninak esze ágában sincs, hogy lemondjon kedvteléseiről; ekkor lángok csapnak fel és mennydörgés robaja közepette a szobor magával rántja a pokolba. Megérkeznek a többiek, de nincs más dolguk, mint hogy az isteni büntetés szigorán elmélkedjenek és levonják az erkölcsi tanulságot: "Így jár minden gonosztevő, a hitvány halála olyan, mint élete volt!"